Het lichaam functioneert als een eenheid waarop alle krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, inwerken. Als het “evenwicht” b.v. door (sport)belasting wordt verbroken zien we een reactie. Deze reacties kunnen onder andere zijn: vermoeidheid, spierpijn, spierverhardingen, verhoogde spierspanning, stijfheid en vochtvorming, hoofdpijn. De spieren en gewrichten worden stijf door een slechte doorbloeding. Omdat spieren en gewrichten, extra of anders belast gaan worden ontstaan verkeerde bewegingspatronen. Al deze vroege symptomen worden vaak als normaal ervaren, maar op den duur ontstaan hierdoor gemakkelijk blessures. De doorbloeding, de stofwisseling en daarmee het herstel van het spierweefsel wordt steeds minder.

Het is zeker niet zo dat sportmassage alleen is voor mensen die actief sporten maar ook voor hen die zich na een drukke dag heerlijk willen ontspannen. De afvalstoffen die vermoeidheid, pijn en kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding van de spieren wat de stofwisseling positief beïnvloed, de kans op blessures verkleind en het herstel kan beginnen.

Opbouw van de massage:

Aan de hand van de anamnese wordt het behandelplan en het karakter van de massage op maat,samen met u bepaald. Daarbij wordt het accent gelegd op de spier(groep) waar u op dat moment het meeste baat bij heeft.

Klachten waarbij (sport)-massage een positief of herstellend effect heeft:

Neem tijdig maatregelen bij herkenning van overbelasting, zodat toename van klachten voorkomen kunnen worden. Als aan verkrampte spieren en pijn een diepere oorzaak ten grondslag ligt, neemt massage slechts de gevolgen weg. Dit kan gunstig zijn voor het herstel. Neem contact met mij op als u zich in bovenstaande herkent en samen vinden we een oplossing.


Puro massage - Kweekgras 17, Houten - 06 4666 4021 - info@puro-massage.nl